Mimo zaplanowanego sobotniego barażu o miejsce w PGNiG Superlidze, komisarz rozgrywek wydał oświadczenie o odmowie licencji obu drużynom na grę w najwyższej klasie rozgrywek. Działacze obu klubów mogą być rozczarowani, w dobie pandemii stanęli w ciężkiej sytuacji, niełatwo jest zbudować zespół oraz pozyskać sponsorów. KPR Ostrovia jeszcze nie ustosunkowała się do tej decyzji.

W dniu 24 czerwca 2020 roku, po rozpatrzeniu dostarczonych, przez kluby 1 ligi piłki ręcznej mężczyzn, wniosków o uzyskanie licencji do udziału w rozgrywkach PGNiG Superligi w sezonie 2020/2021, Komisarz PGNiG Superligi podjął decyzje dot. licencji dla klubów Stowarzyszenie Klubu Piłki Ręcznej Ostrovia oraz Klubowi Piłki Ręcznej Legionowo sp. z o.o. 

Komisarz Ligi postanowił odmówić Stowarzyszeniu Klubu Piłki Ręcznej Ostrovia oraz Klubowi Piłki Ręcznej Legionowo sp. z o.o. przyznania licencji na udział w rozgrywkach ligi zawodowej piłki ręcznej mężczyzn PGNiG Superligi w sezonie rozgrywkowym 2020/2021. 

Uzasadnienie decyzji:

1) Klub Piłki Ręcznej Legionowo sp. z o.o. w toku postepowania licencyjnego nie spełnił szeregu kryteriów finansowych, w tym nie przedłożył kompletnego sprawozdania finansowego za rok 2019, nie spełnił kryterium braku przeterminowanych zobowiązań, nie przedstawił sald z pracownikami oraz w sposób znaczny nie spełnił kryterium budżetu gwarantowanego umożliwiającego stworzenie profesjonalnych struktur sportowych i organizacyjnych do występowania w lidze zawodowej na odpowiednim poziomie. 

W związku w powyższym, na podstawie §11 ust. 5 lit. e), j), l) Regulaminu przyznawania licencji w rozgrywkach piłki ręcznej PGNiG Superliga w sezonie rozgrywkowym 2020/2021, Komisarz Ligi podjął decyzję o nieprzyznaniu Klubowi Piłki Ręcznej Legionowo sp. z o.o. licencji.  

2) Stowarzyszenie Klubu Piłki Ręcznej Ostrovia mimo kilkukrotnych wezwań do uzupełnienia dokumentacji, nie przedłożyło żadnych dokumentów wymaganych w procesie licencyjnym. Klub przesłał jedynie wniosek o udzielenie licencji do udziału w rozgrywkach PGNiG Superligi w sezonie 2020/2021, które jest jedynie formalnym zgłoszeniem chęci udziału w procesie licencyjnym. 

Mając na uwadze brak jakichkolwiek dokumentów umożliwiających realną ocenę możliwości startu Stowarzyszenia Klubu Piłki Ręcznej Ostrovia w rozgrywkach PGNiG Superligi, Komisarz Ligi na podstawie §11 ust. 5 lit. a), e), f), j) i l) Regulaminu przyznawania licencji w rozgrywkach piłki ręcznej PGNiG Superliga w sezonie rozgrywkowym 2020/2021, podjął decyzje o nieudzieleniu Stowarzyszeniu Klubu Piłki Ręcznej Ostrovia licencji.

Od wydanej decyzji klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ZPRP i wnosi się je za pośrednictwem Komisarza Ligi w ciągu 7 dni od doręczenia decyzji z uzasadnieniem.