Zautomatyzowany system nawadniania wykorzystujący wodę opadową z dachu sali wiejskiej podleje na wiosnę murawę boiska Ludowego Klubu Sportowego "Dąb Dębnica". W to ekologiczne rozwiązanie zainwestowała Gmina Przygodzice, przeznaczając na nie dofinansowanie z programu "Deszczówka". Większość prac wykonano w minionym roku. Na wiosnę 2021 zaplanowano renowację trawiastej murawy.

W ramach projektu zainstalowano podziemny zbiornik na wodę opadową o pojemności 9 tys. litrów oraz stworzono instalację nawadniającą boisko. W przypadku, gdy wody opadowej w zbiorniku będzie zbyt mało, specjalne pompy wykorzystywać będą do podlewania boiska wodę czerpaną ze studni. Studnię uruchomiono dzięki aktywnym poczynaniom działaczy klubu sportowego, pozyskaniu przez nich dofinansowania w ramach Inicjatywy Lokalnej.
"Problem powracającej co roku suszy, czy coraz bardziej wyraźna perspektywa ograniczeń w dostępie do wody, wymagają nowych pomysłów i rozwiązań, by zatrzymać wodę, która spada z nieba" — mówi wójt Krzysztof Rasiak.
Stąd program “Deszczówka”, dzięki któremu można było pozyskać dotację na stworzenie instalacji dedykowanej gromadzeniu wody opadowej i późniejszemu jej wykorzystaniu.
Daje on możliwość zagospodarowania wód opadowych, które bardzo często bezpowrotnie odprowadzane były do gruntu lub cieków i zbiorników wodnych bez wcześniejszego ich retencjonowania.
Zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dębnicy – budowa systemu nawadniającego boisko piłkarskie z wykorzystaniem wody opadowej” w Dębnicy pilotuje Urząd Gminy Przygodzice.
Klub LKS Dąb Dębnica obecnie swoje rozgrywki prowadzi w piłkarskiej B klasie. W czasie remontu murawy swoje mecze rozgrywał m.in. na boisku w Ostrzeszowie. Obecnie drużyna trenuje w Jankowie Przygodzkim i w Przygodzicach.
Dotychczasowy koszt przedsięwzięcia wyniósł 85981.55 zł.

Inwestycję dofinansował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.