Korzystanie z paliw kopalnych, które w trakcie spalania emitują do atmosfery ogromne ilości zanieczyszczeń oraz dwutlenku węgla doprowadziło do znacznego zanieczyszczenia powietrza i ocieplenia klimatu. Dlatego obecnie coraz bardziej popularne staje się korzystanie z odnawialnych źródeł energii, takich jak woda, wiatr oraz słońce. W ostatnim czasie szczególnie popularne jest montowanie na dachach domów paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych. Wiele osób używa zamiennie pojęć panele i kolektory. To błąd.