Korzystanie z paliw kopalnych, które w trakcie spalania emitują do atmosfery ogromne ilości zanieczyszczeń oraz dwutlenku węgla doprowadziło do znacznego zanieczyszczenia powietrza i ocieplenia klimatu. Dlatego obecnie coraz bardziej popularne staje się korzystanie z odnawialnych źródeł energii, takich jak woda, wiatr oraz słońce. W ostatnim czasie szczególnie popularne jest montowanie na dachach domów paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych. Wiele osób używa zamiennie pojęć panele i kolektory. To błąd.

Fotowoltaika to technologia, która pozwala na zamianę promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Do przemiany dochodzi w wyniku procesów fizycznych i chemicznych zachodzących wewnątrz ogniw, z których zbudowane są panele. Prąd wytwarzany w wyniku działania instalacji fotowoltaicznej może być z powodzeniem wykorzystywany do zasilania urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu. Jeśli chodzi o kolektory, ich podstawowym zadaniem jest pochłanianie promieniowania słonecznego i jego zamiana w ciepło. Wytworzone ciepło odbierane przez czynnik roboczy może zostać wykorzystane do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w domu, a także do wspomagania systemu grzewczego budynku.

Przewaga fotowoltaiki nad kolektorami

Obecnie zdecydowanie większą popularnością cieszy się montaż instalacji fotowoltaicznych. Podstawową zaletą paneli słonecznych wytwarzających prąd jest możliwość oddania do publicznej sieci nadwyżki energii wytworzonej w sezonie letnim i wykorzystania jej zimą, gdy ilość dni słonecznych jest zdecydowanie mniejsza. W przypadku kolektorów słonecznych nie da się, jak na razie w żaden sposób zmagazynować uzyskanego ciepła. Zdarza się, że latem bardzo często występuje nadmiar wytworzonej energii cieplnej, natomiast zimą pojawiają się jej niedostatki. To sprawia, że kolektory słoneczne są w dużej mierze produktem sezonowym, co z kolei znacząco wydłuża czas, w którym cała inwestycja się zwróci. Inwestowanie w panele fotowoltaiczne jest wskazane również z innych powodów. Biorąc pod uwagę, że polski system energetyczny jest mocno przestarzały, w najbliższych latach konieczne stanie się przeprowadzenie kosztownych modernizacji i inwestycji. W celu sfinansowania tych zadań bardzo prawdopodobne jest znaczące podniesienie cen prądu, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i odbiorców indywidualnych. Posiadanie instalacji fotowoltaicznej zaspokajającej potrzeby przeciętnego gospodarstwa domowego może być znakomitym sposobem na uniezależnienie się od zapowiadanych podwyżek. Również ostatnie działania rządu pokazują, że inwestowanie w fotowoltaikę jest lepszym rozwiązaniem niż zakładanie kolektorów słonecznych. Uruchomienie programu Mój Prąd skierowane jest właśnie do osób, które planują wytwarzać prąd ze słońca. Warto pamiętać, że uzyskaną energię elektryczną z powodzeniem wykorzystać można także do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, jak w przypadku kolektorów. W tym celu wystarczy w zbiorniku umieścić grzałkę elektryczną.

Najbliższa przyszłość

Wydaje się, że w najbliższych latach panele fotowoltaiczne całkowicie wyprą z rynku kolektory słoneczne. Już teraz w sprzedaży dostępne są nowoczesne ogniwa trzeciej generacji, które są tanie w produkcji i charakteryzują się znakomitą wydajnością. Prawdopodobnie za kilkanaście lat, kiedy technologia ta ulegnie jeszcze większemu upowszechnieniu, każda rodzina będzie samodzielnie wytwarzała energię elektryczną, którą będzie mogła wykorzystać w dowolny sposób. Ekologiczność, oszczędność, bezobsługowość, trwałość i niezawodność technologii fotowoltaicznej to cechy, które sprawiają, że ma ona przed sobą świetlaną przyszłość.