Kultura pracy promująca równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym nie jest zjawiskiem nowym, jednak w dzisiejszym multimedialnym świecie nabiera szczególnego znaczenia. Wie to każdy, kto doświadczył jej pozytywnych efektów. Wyjaśniajmy, jakie zasady, rozwiązania i wartości promują firmy ukierunkowane na realizowanie work-life balance w swoich zespołach oraz jak mogą na nich skorzystać osoby z branży IT.