Drewniany kościół pod wezwaniem św. Barbary w Odolanowie-Górce pochodzi z 1784 roku i powstał dzięki hojności żony starosty odolanowskiego- Gryzeldy Rozdrażewskiej. W barokowym ołtarzu głównym znajduje się cenny obraz patronki z 1618 roku oraz XVIII-wieczne rzeźby świętych: Piotra, Pawła, Stanisława i Wojciecha.