Tereny rekreacyjne w Pogrzybowie pod Raszkowem przy zbiorniku Kąpielka zostaną powiększone. Miasto zakupiło tereny i planuje powiększyć już istniejący zbiornik rekreacyjny.