Na mocy obowiązujących przepisów ślub cywilny poza Urzędem Stanu Cywilnego do tej pory był możliwy tylko i wyłącznie wtedy gdy zajdzie „uzasadniona przyczyna”.