Pan przychodzi do Was ze swoją łaską. Pozwólcie przemienić Wasze serca, a potem bądźcie świadkami Jego miłości - mówił biskup kaliski Damian Bryl podczas święceń kapłańskich w katedrze pw. św. Mikołaja w Kaliszu. Sakrament święceń w stopniu prezbiteratu przyjęło trzech diakonów diecezji kaliskiej.

Nowo wyświęceni kapłani to ks. Jędrzej Grobelny z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie, ks. Rafał Maciak z parafii pw. św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim oraz ks. Patryk Ławrynowicz z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim.

Po liturgicznym pozdrowieniu słowa powitania wypowiedział bp Damian Bryl i zachęcił zebranych do modlitwy za przyszłych kapłanów


W homilii biskup kaliski zauważył, że miłość Pana Boga jest zawsze uprzedzająca, przemienia serca i uzdalnia do kapłańskiej misji.
Biskup Damian zauważył, że prezbiterzy mają kochać miłością, która jest zdolna do ofiary i poświęcenia


Dalej następowało kolejno: namaszczenie dłoni, przekazanie pateny z hostią i kielicha, a także przekazanie znaku pokoju. Kolejna część to liturgia eucharystyczna, którą po raz pierwszy jako kapłani celebrowali nowo wyświęceni prezbiterzy.