Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej S11 (II etap) realizowana jest  w systemie „projektuj (optymalizuj) i buduj. Realizowany II etap obwodnicy Ostrowa Wlkp. jest kontynuacją I etapu obwodnicy, który został przekazany do użytkowania pod koniec 2009 roku. Dzięki wybudowaniu II etapu obwodnicy ruch tranzytowy przeniesie się z miasta na obwodnicę. Spowoduje  to skrócenie czasu przejazdu drogą krajową nr 11 oraz usprawni ruch w kierunku Poznań – Ostrów Wlkp. – Katowice oraz Kalisz – Ostrów Wlkp. – Wrocław.,

Projektowany II etap obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego zlokalizowany jest w ciągu drogi ekspresowej S11. Budowana trasa w połączeniu z istniejącymi I etapem drogi S-11 w znacznej części przejmie ruch tranzytowy z istniejącej drogi krajowej 11, biegnącej przez centrum miasta jednocześnie ma spowodować lepszą obsługę ruchu, krótszy czas podróży i poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz zapewnić niezbędny poziom komfortu jazdy.

Główne roboty do wykonania w ramach Kontraktu to:

 • budowa drogi ekspresowej: 2 jezdnie po dwa pasy ruchu + pasy awaryjne na długości około 12,8km,
 • rozbudowa drogi krajowej nr 25, klasy GP o długości około 1,42 km
 • budowa jednego węzła drogowego,
 • budowa 15 obiektów inżynierskich,
 • budowa dróg poprzecznych i dojazdowych
 • budowa urządzeń odwadniających i odprowadzających wody deszczowe,
 • budowa urządzeń oświetlenia drogowego,
 • wykonanie zabezpieczeń akustycznych w postaci ekranów akustycznych,
 • wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu – bariery drogowe, oznakowanie poziome i pionowe
 • montaż ogrodzenia obwodnicy,
 • nasadzenia zieleni przydrożnej
 • Przebudowa i usunięcie kolizji:

  • urządzeń wodno-kanalizacyjnych, w tym magistrali wodociągowej,
  • urządzeń melioracyjnych,
  • urządzeń energetycznych,
  • urządzeń telekomunikacyjnych,
  • gazociągowych.

  Datą Rozpoczęcia robót w ramach Kontraktu jest dzień

  10.10.2014r.

  Data Zakończenia Kontraktu – 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia prac (z pominięciem okresów zimowych

  09.07.2017r.

 • Aktualnie trwają prace związane z rozbiórką gospodarstw będących w ciągu drogi S11, a także budową wytwórni mas bitumicznych. W dalszym ciągu na drodze DK25 prowadzone są prace archeologiczne. Zakończono ustawianie dodatkowych płotków herpetologicznych. Zaakceptowane przez Nadzór zostały cztery koncepcje rozwiązań projektowych dla obiektów mostowych i projekt wykonawczy dla drogi DK25 w zakresie robót ziemnych.
 • budynek
 • obbbb
 •  

  źródło: loo