Wczoraj na drogach w całym kraju przeprowadzono policyjną akcję „Prędkość”. W działania na rzecz bezpieczeństwa włączyli się również funkcjonariusze z ostrowskiej drogówki - w ramach akcji ROADPOL Safety Days. Jednym z priorytetów Policji jest zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych spowodowanych przez nadmierną prędkość. Dlatego właśnie 20 września 2023 r. wszystkie służby i podmioty zaangażowane w akcję dążyły do „WIZJI ZERO”. Chcieliśmy, aby tego dnia na drogach całej Europy było 0 ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych.