W czwartek, 9 września w Jemielnicy (woj. opolskie) Wójt Gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak wraz z Agnieszką Kątną-Dolata z Gminnego Ośrodka Kultury odebrali z rąk przedstawicieli Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi certyfikat włączający Antonin w Sieć Najciekawszych Wsi w Polsce, ciekawych pod względem dziedzictwa kulturowego, atrakcyjnych turystycznie i wyróżniających się na tle innych miejscowości. W projekcie Sieci uczestniczą 23. wsie z 12. województw — na razie certyfikat przyznano tylko dwóm wsiom z Wielkopolski.

W zamierzeniach sygnatariuszy Sieć ma się stać ogólnopolską platformą współdziałania gmin oraz innych podmiotów na rzecz rozwoju społeczności i tych obszarów. Jej uczestnicy chcą się wymieniać doświadczeniami i realizować wspólne przedsięwzięcia. Pomysłodawcą jej utworzenia jest Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi.

Sieć ma również służyć budowaniu tożsamości oraz jakości życia mieszkańców; poprzez atrakcyjność chronić wartość zlokalizowanych w nich nieruchomości; być platformą współpracy między miejscowościami na arenie krajowej i nie tylko, a skupione w niej miejscowości winny być wizytówkami gmin czy regionów.
Jak mówi pochodzący z Przygodzic prekursor Sieci, poseł na Sejm RP Ryszard Wilczyński, "projekt polega na tym, by bazując na miejscowościach mających "istotne walory poznawcze" stworzyć listę wsi, które byłyby miejscami atrakcyjnymi dla turystów zainteresowanych życiem wiejskim, historią danych rejonów, czy tym, jak żyło się lub żyje obecnie mieszkańcom obszarów wiejskich". Zdaniem Wilczyńskiego, nie muszą być to koniecznie walory związane z historią, mogą to być całkiem współczesne atuty. Każda z tych miejscowości musi mieć swój potencjał wyjściowy, który potem trzeba będzie podnieść do odpowiedniego poziomu. Sieć musi być bowiem marką turystyczną.
Inicjatorem i koordynatorem długotrwałych i pracochłonnych działań administracyjnych związanych z przeprowadzeniem procesu włączenia Antonina do Sieci jest pracownik Urzędu Gminy Przygodzice Dariusz Piechowiak, który uważa, że "Antonin spełnia wszystkie założenia projektu. "Jest rozpoznawalny, ma swój charakter, niepowtarzalny klimat oraz infrastrukturę służącą pobytowi turystów, ma również potencjał ludzki" - podkreśla.