Ponad czterdzieści zadań drogowych zrealizuje w tym roku Powiat Ostrowski na swoich drogach. Drogownictwo wciąż pozostaje priorytetem w wydatkach budżetowych. Póki co na ten cel przeznaczone zostaną ok. 22 miliony złotych.

W dniu 28 lipca 2021 roku odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi w na zakończonej modernizacji drogi w Chruszczynach. To realizowane w etapach zadanie kosztowało łącznie ok. 1,3 mln zł. z czego 1,1 mln pochodziło ze środków powiatu, a 200 tys. dołożyła Gmina Ostrów.

-,,Dziś mieszkańcy mają powód do zadowolenia, bo przebiegająca przez całą miejscowość nowa jezdnia ma odpowiedni standard, który przekłada się na bezpieczeństwo użytkowników. Zyskano także dobre połączenie drogowe z sąsiednim powiatem’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

Zmodernizowane ok. 4,5 km drogi w Chruszczynach stanowi dobre połączenie do Sulmierzyc oraz Zdun. W przeszłości droga ta została wybudowana jako element traktu cukrowego. Tędy bowiem biegł jeden z głównych szlaków transportu buraków do cukrowni w Zdunach.

Na otwarciu w Chruszczynach obecni byli także Starosta Paweł Rajski, Wójt Gminy Piotr Kuroszczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Walkowski oraz radni powiatowi Damian Grądzielewski i Józef Wajs, a także radny z Gminy Ostrów, sołtys oraz przedstawiciele Rady sołeckiej Chruszczyn.

-,,Cieszy każda inwestycja, która poprawia warunki życia mieszkańców, ale także to, że radni potrafią zgodnie współpracować w wyborze i realizacji zadań drogowych we wszystkich gminach Powiatu Ostrowskiego’’ – powiedział Piotr Walkowski.

Zakończyła się także modernizacja ul. Raszkowskiej w Odolanowie.

-,,To ostatnie ogniwo wielkiego projektu inwestycyjnego czyli drogi biegnącej przez Kaczory aż do Wierzbna, którą oddaliśmy do użytku w ubiegłym roku. Teraz udało się zrealizować brakujących odcinek znajdujący się już w graniach miasta Odolanowa. Powstała nie tylko nowa jezdnia, ale również chodniki’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

W sumie zmodernizowano drogę na odcinku 650 m za kwotę ok. 700 tys. zł. Realizacja tego zadania odbyła się we współpracy z władzami Gminy Odolanów.

Prace trwają także na ul. Wodnej w Jankowie Przygodzkim. To popularna droga zwłaszcza wśród cyklistów podziwiających z perspektywy roweru uroku Doliny Baryczy.

-,,Dwa lata temu zrealizowaliśmy ciąg pieszo rowerowy w kierunku Trzcielin. Było to zadanie za ok. pół miliona, ale kwotę 300 tys. udało się pozyskać z programu „Ryby’’. Obecne zadanie kosztować będzie ok. 620 tys. zł, z czego 450 to środki z budżetu naszego powiatu, a 200 tys. zł dołożyła Gmina Przygodzice’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

Zakończyła się też przebudowa drogi z Moszczanki w kierunku Bieganina.

-,,To kontynuacja zadań drogowych realizowanych przez nasz powiat w tym rejonie. W przeszłości zrealizowaliśmy zadania w samej Moszczance, Bieganinie i w ub. roku w Grudzielcu. Teraz w miejscu wąskiej i zniszczonej drogi położny został asfalt łączący te miejscowości’’ – powiedział P. Rajski.

Zadanie pochłonęło ok. 700 tys. zł i było sfinansowane w całości z budżetu powiatu.

Kończy się także remont na jednej z największych inwestycji, budowa drogi z Łąkocin do Jankowa Zaleśnego. Gotowa jest już ścieżka rowerowa biegnąca wzdłuż, a do położenia pozostała ostatnia, tzw. ścieralna warstwa asfaltu. W sumie będzie to 6 km nowej drogi oraz ścieżki rowerowej.