Bankowi nie należą się ani odsetki od zaciągniętego kredytu, ani wynagrodzenie z tytułu korzystania z kapitału w przypadku uznania umowy kredytowej za nieważną – powiedziała PAP rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Kaliszu sędzia Edyta Janiszewska. To pierwszy w okręgu wyrok oddalający powództwo banku przeciw frankowiczowi.