Wczoraj prezydent Beata Klimek podpisała umowę z kliniką INVICTA na realizację programu "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego".

Na realizację programu Miasto przeznaczyło kwotę - 50 000zł.  W ramach powyższej kwoty INVICTA obejmie programem 10 par, dla każdej pary dofinansowanie wynosi do 5 000zł.

Warunkiem uzyskania dofinansowania do procedury jest zakwalifikowanie pary do programu przez firmę INVICTA oraz przeprowadzenie co najmniej jednej interwencji w ramach zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu.Po spełnieniu wymogów wniosek o zatwierdzenie finansowania zainteresowana para przekazuje do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Wnioski wydawane będą w miejscu realizacji programu - zakładzie leczniczym Kliniki i Laboratoria Medyczne INVICTA we Wrocławiu przy ul.Grabiszyńskiej 208.

Dofinansowanie do procedury in vitro będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń, na podstawie daty wystawienia potwierdzenia kwalifikacji formalnej oraz medycznej przez realizatora zadania.