W Gminie Ostrów Wielkopolski można będzie załatwić wszystkie formalności związane ze złożeniem wniosku do programu „Czyste Powietrze” i otrzymać fachową poradę. Blisko 60 samorządowców z Wielkopolski odebrało w poniedziałek 15 lipca w sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego porozumienia o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Wójt gminy Piotr Kuroszczyk był jednym z sygnatariuszy porozumienia.

Cieszę się, że program „Czyste Powietrze” cieszy się w gminie Ostrów Wielkopolski dużym zainteresowaniem. Wpłynęło 119 wniosków, co w porównaniu z innymi gminami podobnej wielkości jest bardzo dobrym wynikiem. 
Do tej pory nasi mieszkańcy musieli szukać merytorycznego wsparcia przy składaniu wniosków do programu „Czyste Powietrze” w innych instytucjach. Teraz to się zmieni, gdyż do ich dyspozycji będzie specjalnie przeszkolony urzędnik, który na miejscu pomoże w wypełnieniu wniosków. Ponadto, część ze złożonych u nas wniosków będzie również rozpatrywana w gminie. - tłumaczy wójt Piotr Kuroszczyk.

Podczas uroczystości w Poznaniu, dokumenty o współpracy i gratulacje przekazał włodarzom miast i gmin wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wspólnie z prezesem WFOŚiGW Jolantą Ratajczak i posłem Bartłomiejem Wróblewskim.

Zgodnie z założeniami porozumienia, to gminy będą teraz przyjmować klientów ze swojego terenu, zainteresowanych modernizacją kotłowni, czy termomodernizacją budynku.

Na realizację programu, w tym roku budżetowym, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu posiada blisko 90 mln zł. Pieniądze pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” to program rządowy, który ruszył we wrześniu ubiegłego roku. Jego najważniejszym celem jest zmniejszenie emisji do atmosfery substancji szkodliwych, które powstają w skutek spalania słabej jakości paliwa służącego do ogrzewania domów jednorodzinnych.


Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, są to: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa), jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Inwestycje dofinansowane z programu „Czyste Powietrze” zapewniają lepsze zarządzanie energią cieplną w domu o każdej porze roku. Ocieplenie nieruchomości połączone z wymianą okien pozwala zmniejszyć roczne wydatki na ogrzewanie nawet o 40 proc.


Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.


Mogą oni wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł. Program przewiduje dofinansowania m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu, docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.