Minister infrastruktury zatwierdził do realizacji 8 programów inwestycji dla zadań w Wielkopolsce - poinformowała we wtorek Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA. Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W powiecie ostrowskim sygnalizacja świetlna powstanie na krajowej 11 w miejscowości Antonin.

W ramach 8 programów inwestycji zatwierdzonych przez ministra infrastruktury na terenie Wielkopolski w tym roku realizowane będą zadania polegające na budowie oraz przebudowie skrzyżowań, budowie sygnalizacji świetlnych oraz budowie ścieżki pieszo-rowerowej.

Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA poinformowała, że wśród zatwierdzonych inwestycji jest budowa oświetlenia wraz z przebudową skrzyżowania w ciągu DK 11 w miejscowości Pleszew, budowa sygnalizacji świetlnych wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi krajowej nr 10 w miejscowościach Grabówno, Pobórka Wielka, Nieżychowo, Kosztowo, budowa sygnalizacji świetlnych w ciągu DK 11 w miejscowościach Antonin i Słupia pod Kępnem, a także w ciągu DK 25 w miejscowości Zbiersk-Cukrownia.

Inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa realizowane będą także: w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Kotlin, w ciągu drogi krajowej nr 36 w miejscowości Załęcze (węzeł S5 Rawicz), oraz w ciągu DK 11 w miejscowości Brodowo. Wybudowana zostanie także ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż drogi krajowej nr 11 na odcinku Ujście - Nowa Wieś Ujska.

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji łącznie 16 programów inwestycji dla zadań drogowych o wartości niemal 40 mln zł
- podała Cieślak.

Zadania te będą realizowane w województwie podkarpackim, lubelskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, podlaskim i wielkopolskim.

Cieślak podkreśliła również, że inwestycje te związane są przede wszystkim z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni, poprawą bezpieczeństwa przez przebudowę skrzyżowań, budowę barier ochronnych, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i sygnalizacji świetlnych, a także poprawą oświetlenia przejść dla pieszych i zabezpieczeniem przed nadmiernym hałasem.

Źródło: PAP