W Przygodzicach ruszyły prace ziemne przy budowie 932-metrowego odcinka ulicy Inżynierskiej — drogi komunikującej tamtejszy teren inwestycyjny, która na tym etapie budowy pobiegnie w rejon ulicy Mostowej. Ten b. ważny dla gminy projekt jest dotowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).

Grunty pod inwestycje zlokalizowane są na trasie z Przygodzic do Jankowa Przygodzkiego (w sąsiedztwie cmentarza). Dziś funkcjonują tam pierwsze dwie firmy.
Na tym terenie trwa proces sprzedaży wydzielonych już działek prowadzony przez jego właściciela — Powiat Ostrowski.
Latem 2020 r. gmina Przygodzice wybudowała pierwszy odcinek ulicy Inżynierskiej. Łączna jej wartość wyniosła wtedy 710 tys. zł. 300 tys. dołożył do niej powiat.
Zanim powstała droga, w tym samym roku, za 130 tys. zł, gmina wybudowała jeszcze sieć wodociągową, inicjując proces uzbrajania terenu.