Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego wydanego przez IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Wydział w Poznaniu – Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ostrowie Wielkopolskim ostrzega przed możliwością wystąpienia burz.