Tegoroczni abiturienci odebrali dzisiaj wyniki egzaminu dojrzałości.  Egzamin maturalny zdało 72 procent tegorocznych absolwentów szkół średnich z Ostrowa Wielkopolskiego. Maturzyści najlepiej, bo na prawie 94% napisali język francuski, dobrze poszedł im trównież pozostałe języki obce. Najsłabiej z przedmiotów obowiązkowych, tradycyjnie już wypadła matematyka.