Czyżby zbliżał się nieuchronny koniec z umowami śmieciowymi? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zamierza rozszerzyć uprawnienia jakie będzie miał Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Według ich projektu, będzie on miał możliwość zmiany umowy zlecenie na umowę o pracę.