Kierowcy nie znają sygnałów podawanych przez policjanta kierującego ruchem. Kaliscy mundurowi przekonują się o tym każdego roku, najczęściej przy okazji Wszystkich Świętych, gdy ulice w okolicach cmentarzy są zakorkowane, a upłynnienie ruchu wymaga interwencji funkcjonariuszy. Policja przypomina, że polecenia dawane przez osoby kierujące ruchem mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi. I podpowiada, co oznaczają poszczególne komendy.

NAJPROŚCIEJ PRZYRÓWNAĆ SYGNAŁY DAWANE PRZEZ POLICJANTA DO SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ:

  • Gdy policjant stoi PRZODEM LUB TYŁEM do naszego kierunku jazdy – to taką postawę można przyrównać do światła czerwonego – ZAKAZ WJAZDU NA SKRZYŻOWANIE,
     
  • Gdy policjant stoi BOKIEM do naszego kierunku jazdy – to taką postawę można przyrównać do światła zielonego – MOŻNA WJECHAĆ NA SKRZYŻOWANIE,
     
  • Gdy policjant stoi przodem, tyłem lub bokiem do naszego kierunku jazdy  z PODNIESIONĄ RĘKĄ – to taką postawę można przyrównać do światła żółtego – NIE MOŻNA WJECHAĆ NA SKRZYŻOWANIE, A POJAZDY KTÓRE WJECHAŁY MUSZĄ SKRZYŻOWANIE OPUŚCIĆ,
     
  • Podobnie zachować muszą się piesi: postawa policjanta BOKIEM do kierunku przejścia – IDŹ, PRZODEM LUB TYŁEM – STÓJ

 

Gdy policjant podnosi rękę do góry kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność, ponieważ za chwilę nastąpi zmiana kierunku ruchu.

Policjant zaraz otworzy ruch pojazdom oczekującym z jego lewej i prawej strony. Pojazdy i piesi znajdujący się z przodu i z tyłu policjanta mają zakaz wjazdu na skrzyżowanie i wejścia na jezdnię.

Policjant otwiera ruch dla pojazdów nadjeżdżających z jego lewej i prawej strony. Kierowcy wobec których policjant zwrócony jest przodem lub tyłem, mają zakaz wjazdu na skrzyżowanie.

Policjant umożliwia pojazdom nadjeżdżającym z jego lewej strony wykonanie bezpiecznego manewru skrętu w lewo.

Policjant przywołuje pojazd na środek skrzyżowania, wskazując miejsce gdzie ma się zatrzymać.

Policjant zatrzymuje ruch z prawej strony.