Widać wyraźną tendencję zmniejszania liczby chętnych do zajęć religii w szkołach średnich powiatu ostrowskiego. Nadal jednak zdecydowana większość uczniów szkół podstawowych i średnich uczęszcza na takie zajęcia. Etyka jest tylko w jednej szkole. Reszcie pozostają zajęcia w świetlicy i bibliotece.

Widać znaczny spadek uczniów, których rodzice posyłają na lekcje religii, jednak cały czas zdecydowana większość uczniów w lekcjach uczestniczy. 

W szkołach podstawowych w Ostrowie Wielkopolskim na lekcje religii uczęszcza około 96% dzieci. jeszcze kilkanaście lat temu było to praktycznie 100%. 
Tylko w szkole podstawowej nr 5 w Ostrowie dla dzieci, które nie uczestniczą w religii organizowane są zajęcia z etyki. 

Bardziej wyczuwalny spadek uczniów chodzących na religię dotyczy szkół średnich. W obecnym roku szkolnym 2021/2022 jest to zaledwie 84% uczniów. 
Na 6257 uczniów na religię chodzi zaledwie 5295. Z około 1000 osób, które "odpuściły" sobie lekcje religii tylko 2 osoby uczęszczają na lekcje etyki. 

Obecnie na terenie powiatu ostrowskiego w szkołach średnich lekcje religii prowadzi tylko 7 księży i aż 15 katechetów świeckich. Kilka lat temu było 9 księży i 9 katechetów świeckich. 

Procent uczniów uczęszczających na lekcje religii w szkołach średnich powiatu ostrowskiego: 

2021/22- 84,6 %
2020/21- 86,6 %
2019/20- 88,9 %
2018/19- 91,4 %