Ogłoszenie stanu pełnej gotowości związane było przeprowadzonymi ćwiczeniami, które miały na celu sprawdzenie funkcjonowania komendy w zakresie alarmowania funkcjonariuszy PSP w ramach dokumentacji operacyjnej niejawnej.