W Wielkopolsce zostaną utworzone nowe miejsca w przedszkolach. Do rozdysponowania na ten cel czeka ponad 36 mln zł z Funduszy Europejskich. Projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami, będą przyjmowane od 30 czerwca do 13 lipca br.