Polityka senioralna samorządów tworzących Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska doceniona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Aglomeracja dostała właśnie ministerialną promesę na blisko 200 tys. zł dofinansowania do projektu „Czas na Seniora”, który prowadzi wspólnie z Metropolią Poznań. Współpraca ta powoduje, że działania aktywizujące osoby starsze m.in. do uczestnictwa w życiu społecznym, mają zasięg jeden z większych w Polsce i dotyczą mieszkańców ponad 40 gmin Wielkopolski.

Projekt „Czas na Seniora” Aglomeracji Kalisko –Ostrowskiej i Metropolii Poznań zyskał jedną z najlepszych ocen tego typu działań dla seniorów w kraju. Dlatego to przedstawiciele obu tych organizacji razem z innym wysoko ocenionym projektem z wielkopolskiego Mikorzyna, zostali zaproszeni do Ministerstwa Rodziny w Warszawie.

Ewa Milewska, dyrektor SAKO  i Piotr Wiśniewski, dyrektor Metropolii Poznań odebrali z rąk Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny i Andżeliki Możdżanowskiej, wiceminister inwestycji i rozwoju promesę na blisko 200 tys. zł dofinansowania do swoich działań. – Cieszy nas to, że wasz projekt pokazuje bardzo dobrą współpracę między waszymi miastami i gminami.  Jestem też pod wrażeniem zasięgu waszych działań, bo projekt dotyczy tak dużej liczby gmin – mówiła Elżbieta Rafalska.

Ewa Milewska zaprosiła minister Rafalską do Kalisza na zakończenie projektu, by osobiście mogła poznać efekty tej akcji.

„Czas na Seniora” to kolejny element polityki senioralnej prowadzonej przez Aglomerację Kalisko – Ostrowską.  – Czas życia naszych mieszkańców wydłuża się i chcemy, by swoją jesień życia spełnili aktywnie i produktywnie. Oni sami tego chcą, dlatego chętnie z nami współpracujemy. My pokazujemy tym ludziom, jak mogą spędzić czas, jak wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie. Chęci mają sami w sobie, my tworzymy im warunki do aktywności – mówiła Ewa Milewska, dyrektor SAKO.

Na rozwój polityki senioralnej i włączenie osób starszych do współdecydowania o mieście i swoim najbliższym otoczeniu, duży nacisk kładzie też prezes Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska i prezydent Kalisza, Krystian Kinastowski.  – W Kaliszu coraz więcej seniorów chce aktywnie mieć wpływ na miasto. Nie chcą spędzać starości tylko na trosce o zdrowiu czy bezczynnie w domu. Te ich chęci bardzo cieszą, ale to samorządy muszą przygotować dla nich odpowiednią ofertę, stworzyć przestrzeń do ich działania i umieć czerpać z ich doświadczenia. To duże wyróżnienie dla Kalisza, dla całej Aglomeracji i Stowarzyszenia, że ministerstwo doceniła kreowaną przez nas politykę senioralną – mówi prezydent Kinastowski.

„Czas dla Seniorów” to m.in. seria 43 warsztatów dla seniorów na temat możliwości ich działań w samorządzie, akcji społecznych i obywatelskich.  Specjaliści będą im przybliżać zawiłości polityki lokalnej, wyjaśniać procesy jakimi są np. konsultacje społeczne, inicjatywy lokalne, wolontariat.  Zdobytą w ten sposób wiedzę seniorzy mogą wykorzystać, by mieć wpływ na otaczający ich świat. By mogli współdecydować czy kreować przestrzeń publiczną z myślą o potrzebach osób starszych.