10 lipca 2017 roku, po prawie 10 latach od rozpoczęcia I etapu, oddano do użytku II etap obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. To ponad 13 kilometrów dwujezdniowej drogi ekspresowej S11, która całkowicie wyprowadzi ruch tranzytowy z naszego miasta.

W przyszłości ma to być fragment drogi ekspresowej łączącej Śląsk z wybrzeżem. Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi S11 budowana była w dwóch etapach. W 2009r. ukończony został pierwszy, 6,2-kilometrowy etap budowy. Na rozpoczęcie drugiego etapu mieszkańcy czekali 5 lat. Oddany dziś odcinek kończy się na rondzie Strugi. W przyszłości będzie to fragment drogi ekspresowej, która połączy Śląsk z wybrzeżem, drogi, której przebieg ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego nie tylko województwa wielkopolskiego, ale całej zachodniej Polski.

- Dziś chciałbym podziękować wszystkim, którzy przez te 10 lat - tutaj lokalnie i w Warszawie - nie tracili nadziei. Ta nadzieja doprowadziła do tego, że dziś możemy obserwować przejazdy samochodów – mówił podczas uroczystego otwarcia II etapu obwodnicy Ostrowa Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Mieszkańcy miasta długo czekali na zakończenie inwestycji. Decyzję o budowie obwodnicy wydał ówczesny wojewoda wielkopolski już 6 września 2007 roku. Budowa rozpoczęła się pod koniec 2014 roku. Koszt robót wynikający z przetargu to prawie 285 mln zł., z czego dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 174 mln zł.

- Niezmiernie się cieszę, że jako ostrowianka mogę być i uczestniczyć w tym wyjątkowym dniu Ostrowa Wielkopolskiego. Dziś cieszymy się z tego, że ruch tranzytowy z Ostrowa Wielkopolskiego zostanie wyprowadzony, a ostrowianie będą żyli w komforcie i bezpiecznie. Należy zwrócić uwagę, że Wielkopolska może zasługiwać na miano prymusa w realizacji inwestycji drogowych. Niedawno, bo w maju oddano obwodnice Gniezna, dziś Ostrowa, w sierpniu oddajemy obwodnicę Jarocina, a za rok Kępna. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby po wielkopolskich drogach jeździło się bezpiecznie – wyliczała rok temu Marlena Maląg, wicewojewoda wielkopolski.

Dwujezdniowa ekspresowa droga uwolni Ostrów od ruchu ciężkiego, a kierowcom podróżującym tranzytem umożliwi szybką i bezpieczną podróż. Nowa trasa ekspresowa jest doskonale skomunikowana z innymi, kluczowymi dla miasta drogami, poprzez węzły Ostrów Wielkopolski Wschód i Ostrów Wielkopolski Południe. Komunikację lokalną zapewniają nowe drogi dojazdowe, a bezpieczeństwo ruchu bezkolizyjne rozwiązania komunikacyjne z zastosowaniem 15 obiektów inżynierskich.