Bardzo duża liczba pracowników jednego z zakładów w powiecie ostrzeszowskim została zakażona koronawirusem. W zakładzie pracuje także wiele osób z powiatu ostrowskiego.

Dzisiaj w porannym raporcie podano informacje o 84 nowych przypadkach zakażeń w powiecie ostrzeszowskim. Większość osób to pracownicy jednego z zakładów produkcyjnych. 

Głos zabrał Starosta Ostrzeszowski: 

W związku z gwałtownym wzrostem liczby zakażeń na terenie naszego powiatu, zwracam się z apelem o zachowanie szczególnych środków ostrożności w kontaktach interpersonalnych – stosowanie maseczek ochronnych oraz dezynfekcji wspólnie użytkowanych powierzchni, a także o zachowanie bezpiecznego dystansu.

Obecny wzrost zachorowań wynika ze wzmożonej migracji osób przebywających na terenie powiatu, jak również z braku przestrzegania wyżej wymienionych zasad.
W celu lepszego zdiagnozowania sytuacji, w piątek 7 sierpnia oraz w poniedziałek 10 sierpnia, odbędą się badania przesiewowe w mobilnych centrach badań w Mikstacie i Ostrzeszowie. O szczegółach poinformujemy mieszkańców w odrębnym komunikacie.
Aby prawidłowo skoordynować działania służb, inspekcji i straży, pozostaję w stałym kontakcie z Wojewodą Wielkopolskim, z wojewódzkimi oraz powiatowymi służbami sanitarnymi, a także burmistrzami i wójtami gmin powiatu ostrzeszowskiego.

Głos zabrał także wójt gminy Mikstat: 

W związku z pytaniami mieszkańców miasta i gminy Mikstat w sprawie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 kierowanymi do Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat informuję, że powodowany troską o zdrowie mieszkańców oraz ich prawem do rzetelnej i obiektywnej informacji wystąpiłem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie, jako organu administracji rządowej odpowiedzialnego za ochronę zdrowia na obszarze powiatu ostrzeszowskiego z prośbą o informację na temat aktualnej sytuacji zdrowotnej oraz ewentualnych zagrożeń wynikających z epidemii COVID-19 na terenie miasta i gminy Mikstat oraz działań podejmowanych celem ochrony zdrowia mieszkańców w związku z epidemią COVID-19.

Zwróciłem się także do Wojewody Wielkopolskiego oraz PPIS w Ostrzeszowie o jak najszybsze zorganizowanie w Mikstacie punktu pobrań „drive-thru” do badań w kierunku COVID-19, żeby zabezpieczyć mieszkańcom miasta i gminy prawo do niezbędnej profilaktyki.

Ponadto zarządziłem ponowną dezynfekcję przystanków autobusowych oraz wszelkich wejść do instytucji publicznych na terenie gminy.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 3 sierpnia o godzinie 12:00 na terenie powiatu ostrzeszowskiego odnotowała:
- osoby z wynikiem dodatnim od marca do 03.08.2020 roku: 426
– ozdrowieńcy od początku epidemii – 154
– zgony od początku epidemii – 7
– aktualne osoby z wynikiem dodatnim (izolacja) – 212
– aktualna liczba osób hospitalizowanych – 30
– aktualna liczba osób przebywających w izolatorium IKAR Poznań – 23
– osoby objęte kwarantanną – 382.