Informujemy, że w ramach działań prewencyjnych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego przygotowanych zostało 16 (szesnaście) punków wydawania tabletek jodku potasu.