Data wydarzenia: 26.09.2015 12:00 - 26.09.2015 14:00
Miejsce wydarzenia: Ostrów Wlkp. Rynek

Po raz szósty zapraszamy na naszą akcję - DZIEŃ BEZ SAMOCHODU!

Po raz kolejny z tej okazji przygotowaliśmy dla was rowerowe i nie tylko atrakcje. Tradycyjnie na rynku odbędą się warsztaty plastyczne, tym razem z motywami indiańskimi w roli głównej, a ponadto działania plastyczne z Galerią 33 - POJAZD Z NICZEGO. Tradycyjnie też rozstrzygniemy - organizowany wraz z miastem - konkurs plastyczny ,,ROWEROWY OSTRÓW". Ponownie zapraszamy wszystkich z głowami pełnymi pomysłów do udziału w KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ ARANŻACJĘ ROWEROWĄ (przyozdabiasz swój rower jak chcesz - ciekawie, twórczo i niebanalnie, przyjeżdżasz nim 26.09. na rynek, poddajesz się ocenie jury i czekasz na werdykt). Jak co roku będzie można oznakować swój rower, a także dokonać w nim drobnych napraw w miniwarsztacie rowerowym.

W tym roku mamy też kilka nowości - a mianowicie będą to warsztaty nordic walking oraz wspólny aerobik i taniec. Nowością będzie też minigramiejska, odbywająca się na ulicach przy rynku. Zmęczeni będą mogli natomiast przysiąść przy autobusie MZK, który stanie sobie z boku rynku. Akcję organizują STOWARZYSZENIE "re-EWOLUCJA" WRAZ Z MŁODZIEŻOWYM DOMEM KULTURY oraz wsparciu instytucji, placówek i sponsorów.

W sobotę w ramach świętowania Dnia bez Samochodu zapraszamy do udziału w MINIGRZE MIEJSKIEJ, jak najbardziej rowerowej. 

Oto warunki uczestnictwa:
- konkurs jest skierowany do mieszkańców powiatu Ostrowa Wielkopolskiego w wieku powyżej 10 roku życia, którzy stawią się dnia 26 września 2015 roku w godzinach od 12.00 do 13.00 na ostrowskim rynku przy zabytkowej pompie, które to miejsce będzie stanowiło zarówno start, jak i metę.
- Uczestnicy oceniani będą w trzech kategoriach:
- I kategoria: dla uczniów szkół podstawowych (powyżej 10 roku życia),
- II kategoria: dla uczniów szkół gimnazjalnych,
- III kategoria: dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych.
- W konkursie oceniana będzie sprawność w jeździe na rowerze, umiejętność logicznego myślenia i spostrzegawczość.
- Każdy uczestnik będzie korzystał ze swojego roweru pod warunkiem, że będzie on sprawny i przygotowany do jazdy zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Organizatorzy nie będą udostępniali sprzętu rowerowego.
- Uczestnicy ze szkół podstawowych i gimnazjalnych będą korzystali z ulic zamkniętych dla ruchu samochodów. Natomiast uczestnicy starsi będą częściowo korzystali z ulic zamkniętych, a częściowo z ulic otwartych z normalnym ruchem ulicznym – będą wtedy musieli korzystać ze znajomości przepisów ruchu drogowego i uczestniczyć w ruchu zgodnie z nimi.
- Wszyscy uczestnicy muszą przedłożyć dowód tożsamości (legitymację szkolną lub dowód osobisty) osobie prowadzącej ewidencję wszystkich biorących udział w konkursie. Dodatkowo osoby niepełnoletnie muszą przedłożyć pozwolenie od rodziców na uczestnictwo w konkursie, a osoby pełnoletnie podpisać oświadczenie, że uczestniczą w konkursie na własną odpowiedzialność.
- Każdy uczestnik otrzyma kartę z zadaniami, po której odczytaniu będzie musiał przebyć wskazany odcinek drogi na rowerze wykonując wszystkie kolejne polecenia. Po przybyciu na metę otrzyma ostatnie polecenie. Następnie wszystkie wyniki po przeliczeniu zdobytych punktów będą określały miejsce każdego uczestnika na liście zawodników.
- W każdej kategorii troje najlepszych zawodników zostanie nagrodzonych.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i nieszczęśliwe wypadki losowe zaistniałe w czasie przebiegu działań konkursowych.
Wyniki konkursu zostaną przedstawione przez jury zaraz po zakończeniu konkursu – ok. godz. 13.20 (26 września 2015 roku przy zabytkowej pompie na ostrowskim rynku).
Informacje o zwycięzcach oraz zdjęcia wykonane uczestnikom w trakcie przeprowadzania konkursu i wręczania nagród będą mogły być wykorzystane w mediach lub w Internecie w celach promocyjnych związanych z akcją Rowerowa Rewolucja.
Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).