Gmina Miasto Ostrów Wielkopolskie we współpracy z Zakładem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO zaprasza na V Ostrowski Dzień Recyklingu, który odbędzie się 18 czerwca br. na terenie kompleksu Piaski - Szczygliczka. Tego dnia uczniowie ostrowskich szkół wezmą udział w działaniach mających na celu kształtowanie postaw proekologicznych, zapoznanie się z zasadami racjonalnej gospodarki odpadami, popularyzację zagadnień związanych z prawidłową segregacją odpadów oraz recyklingiem, propagowanie zasad zdrowego stylu życia oraz uświadamianie potrzeby dbania o własne zdrowie.

Ostrowski Dzień Recyklingu wpisał się już na stałe w kalendarz miejskich imprez. W tym roku odbędzie się juz jego piąta edycja. Każda szkoła podstawowa, której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski wydeleguje tego dnia jedną klasę pierwszą do udziału w zaplanowanych przez organizatorów grach i konkursach. Dodatkowo ostrowskie Piaski odwiedzą także uczniowie miejskich przedszkoli oraz gimnazjów - laureaci akcji "Listy dla Ziemi", którym tego dnia wręczone zostaną nagrody - w sumie nad zalewem bawić się - jednocześnie ucząc - będzie ponad pół tysiąca uczniów.  

Tegoroczne hasło akcji "Listy dla Ziemi", to: "Nie bądź jednorazowy" - dzieci i młodzież najpierw wzięła udział w lekcjach tematycznych, a następnie w formie listów dla Ziemi przedstawiła swoje pomysły na to, jakie działania może podjąć każdy z nas na etapie zakupów i konsumpcji, by zmniejszyć ilość śmieci trafiających na wysypiska i do zakładów przetwarzających butelki, puszki czy makulaturę. Listy pisane były na papierze z makulatury oraz online. 

Oprócz nagród w tej akcji uczestnicy Dnia Recyklingu, w  ramach części artystycznej, obejrzą muzyczny występ uczennic z Gimnazjum nr 3, a także przedstawienie krakowskiego Teatru Pozytywka pt. "Pieski świat". Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski i Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami zapewni także gry, puzzle, zabawy oraz konkursy. 

P R O G R A M

„V Ostrowskiego Dnia Recyklingu”

organizowanego przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski

we współpracy z Zakładem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.

18 czerwca 2015r. godz. 10:00 – 14:00

Kompleks Rekreacyjny „Piaski – Szczygliczka”

1)    godz. 9:50– przybycie dyrektorów i uczniów wraz z opiekunami na teren Kompleksu Rekreacyjnego „Piaski – Szczygliczka” (dawna „Zielona Laguna”)

2)    godz. 10:00– powitanie uczestników i przybyłych gości

3)    godz. 10:05– występ uczennic z Gimnazjum nr 3

4)    godz. 10:15– część artystyczna - przedstawienie „Pieski świat”

5)    godz. 11:15– rozstrzygnięcie akcji „Listy dla Ziemi” i wręczenie nagród laureatom konkursu

6)    godz. 11:45 – 13:30– gry, puzzle, zabawy, konkursy przygotowane przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski i Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.

7)    godz. 13:30– podsumowanie wyników, ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród

8)    godz. 14:00– zakończenie i powrót uczniów wraz z opiekunami do placówek

 

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski zapewni uczestnikom akcji poczęstunek w postaci wody i owoców.