Frekwencja w powiecie ostrowskim do godziny 17.00 wyniosła - 46,37%. Minimalnie poniżej średniej krajowej która wynosi 47,89%

Jeśli nie widzisz całej tabelki. Przesuń palcem w lewo. Frekwencja w zależności od siedziby obwodu wyborczego

Frekwencja w zależności od wielkości gminy (liczby mieszkańców)

Gminy z największą i najmniejszą frekwencją


Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych