Powiat ostrowski Frekwencja do 12 - 22,04% Liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania - 27 692 Liczba uprawnionych w stałych obwodach głosowania - 125 645

Jeśli nie widzisz całej tabelki. Przesuń palcem w lewo. 


Frekwencja w zależności od siedziby obwodu wyborczego

Frekwencja w zależności od wielkości gminy (liczby mieszkańców)

Gminy z największą i najmniejszą frekwencją