Rachunki za ciepło możecie sobie teraz pomnożyć przez 2,5. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził właśnie wniosek ostrowskiego OZC o zgoda na taką podwyżkę.