Zwiększyła się liczba łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 w ostrowskim szpitalu. Obecnie przygotowane jest 150 miejsc dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Ile łóżek w ostrowskim szpitalu jest zajętych?

Na dzień 26 listopada 2021 r. liczba dostępnych łóżek dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 w Wielkopolsce wynosi 1728, w tym 1390 łóżek jest zajętych (co stanowi wzrost o 69 zajętych łóżek w stosunku do dnia poprzedniego).

W odniesieniu do poszczególnych poziomów zabezpieczenia szpitalnego liczba dostępnych łóżek przedstawia się następująco:

1. I poziom zabezpieczenia szpitalnego – 141, w tym 40 łóżek jest zajętych
(co stanowi wzrost o 3 zajęte łóżka w stosunku do dnia poprzedniego),
2. II poziom zabezpieczenia szpitalnego – 1409, w tym 1179 łóżek jest zajętych
(co stanowi wzrost o 65 zajętych łóżek w stosunku do dnia poprzedniego),
3. Szpital Tymczasowy na MTP – 178, w tym 171 łóżek jest zajętych
(co stanowi wzrost o 1 zajęte łóżko w stosunku do dnia poprzedniego).

Ogółem pozostaje wolnych 338 łóżek. Liczba łóżek respiratorowych dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 wynosi 103 w tym 62 łóżka są zajęte (co stanowi wzrost o 3 zajęte łóżka w stosunku do dnia poprzedniego).

W ostrowskim szpitalu dla pacjentów zakażonych koronawirusem przeznaczone jest 150 łóżek (w tym łóżka respiratorowe). Na dzień 26 listopada godz. 9.00 zajętych jest 141 łóżek. Dla pacjentów z COVID-19 przeznaczono 10 łóżek respiratorowych, a zajęte są obecnie 2. Ponadto dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS=CoV-2 w ramach I poziomu zabezpieczenia szpitalnego przeznaczono 4 łóżka, a zajęte są obecnie 2.