Prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień jest poważnym wykroczeniem w ruchu drogowym. Sprawcę tego wykroczenia czekają surowe konsekwencje. Według przepisów, które uległy zmianie na początku ubiegłego roku sprawa kierowana jest do sądu, który może nałożyć grzywnę w wysokości nawet 30 tys. zł. i orzec nawet 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów.