W środę 28 lipca 2021 roku w tut. siedzibie komendy odbyła się wideokonferencja poświęcona programowi #SzczepimySię z OSP.

Funkcjonariusze i ochotnicy siedzący na sali narad w podkowie, W samym środku komendant.
W wideokonferencji udział wzięli: Wojewoda Wielkopolski Pan Michał Zieliński, Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu, a także funkcjonariusze PSP i druhowie OSP z terenu całej wielkopolski.

Podczas wideokonferencji omówiony został szczegółowo program #SzczepimySię z OSP, który składa się z 3 części:

Premia na start: 3 tys. zł. dla jednostki OSP za pomoc w wykonaniu 50 szczepień pierwszą dawką.

Premia za szczepienia OSP: 20 lub 40 zł (w zależności od wieku zaszczepionej osoby) dla OSP za pomoc w szczepieniu każdej kolejnej osoby.

Konkurs OSP na Medal #SzczepimySię: ogólnopolski konkurs na 300 najlepszych jednostek OSP według liczby zrealizowanych szczepień.

Natomiast w czwartek 29 lipca 2021 roku o godz. 20:00 również w siedzibie KP PSP Ostrów Wielkopolski odbędzie się kolejne spotkanie dot. powyższego programu, na które zapraszamy komendantów gminnych OSP, prezesów OSP oraz druhów zainteresowanych powyższym programem.