Wszystkie osoby pełnoletnie w Polsce otrzymają prawo do przyjęcia trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Możliwość zaszczepienia się kolejną dawką będzie prawdopodobnie jeszcze w październiku.

Wkrótce każda osoba, która ukończyła 18 rok życia będzie mogła przyjąć trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 po sześciu miesiącach od drugiej dawki. Tzw. "dawka przypominająca" ma być receptą na spadającą odporność, którą już po kilku miesiącach potwierdzają badania medyczne.

To duża zmiana, bo obecnie prawo do przyjęcia trzeciej dawki szczepionki w Polsce mają wyłącznie osoby, które ukończyły 50. rok życia oraz pracownicy ochrony zdrowia mający bezpośredni kontakt z pacjentem. Uprawnieni do przyjęcia szczepienia dawki przypominającej są również uczniowie szkół i studenci uczelni, którzy podczas praktycznych zajęć dydaktycznych mają bezpośredni kontakt z pacjentem.

Przypominającą dawkę należy podać nie wcześniej niż sześć miesięcy od ukończenia pełnego schematu szczepienia przeciw Covid-19. Szczepionką do szczepienia przypominającego jest Comirnaty Pfizer-BioNTech, niezależnie od rodzaju szczepionki (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson) zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego I i II dawką.

Osoby z zaburzeniami odporności zaszczepione szczepionką Vaxzevria (AstraZeneca) albo Covid-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) nie otrzymują dawki dodatkowej uzupełniającej w podstawowym schemacie szczepienia.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, do czasu wydania decyzji przez Komisję Europejską (na podstawie ustaleń Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego) w sprawie przedłużenia ważności Unijnych Certyfikatów COVID-19 dla osób, które przyjmą kolejną dawkę szczepionki, ważność wystawionych certyfikatów nie ulega zmianie.