Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego wydanego przez IMGW-PIB Wydział Biura Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu – Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ostrowie Wielkopolskim ostrzega przed wysokimi temperaturami powietrza przekraczającymi w cieniu 33 stopnie Celsjusza. Szczególnie narażeni na negatywny wpływ wysokiej temperatury są osoby chore, starsze oraz dzieci. Należy także zadbać o zwierzęta, u których również może dojść do przegrzania organizmu.