Przez teren powiatu ostrowskiego ma przebiegać sieć przesyłowa będąca kontynuacją gazociągu Baltic Pipe czyli gigantycznego rurociągu, który ma nas uniezależnić od dostaw gazu z Rosji. Według założeń projektu pod Odolanowem ma powstać tłocznia gazu.

Gazociąg Baltic Pipe ma połączyć polski system przesyłowy z systemem duńskim, a przez to także z europejskim oraz z gazociągiem Skanled, transportującym gaz ziemny ze złóż norweskich. Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, dzięki któremu powstanie nowy korytarz dostaw gazu na rynku europejskim. Umożliwi on transport gazu ze złóż w Norwegii na rynki duński i polski, jak również do odbiorców w sąsiednich krajach.
Jego uruchomienie zdywersyfikuje dostawy gazu do Polski zwiększając bezpieczeństwo energetyczne. Zgodnie ze swoim oświadczeniem spółka PGNiG planuje rozpocząć korzystanie z gazociągu do 2022 roku i sprowadzać nim kilka miliardów m³ gazu.

Do 300 km rurociągu i tłocznie gazu
Gazociąg podmorski będzie wychodzić na brzegu Morza Bałtyckiego w województwie zachodniopomorskim. W zależności od wybranej trasy gazociągu podmorskiego, wybudowana zostanie infrastruktura przesyłowa o długości od 230 do ok. 300 km. Ponadto powstanie nowa tłocznia gazu w Gustorzynie i rozbudowane zostaną tłocznie w Odolanowie i Goleniowie.Projekt Baltic Pipe składa się z 5 głównych komponentów: 
Gazociągu na dnie Morza Północnego - Podmorski gazociąg złożowy prowadzący z systemu norweskiego na Morzu Północnym do punktu odbioru w systemie duńskim.
Rozbudowy duńskiego systemu przesyłowego - Rozbudowa istniejącego systemu przesyłowego w Danii.
Tłoczni gazu w Danii - Tłocznia gazu zlokalizowana we wschodniej części duńskiej wyspy Zealandia.
Gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego - Gazociąg podmorski pomiędzy duńskim a polskim systemem przesyłowym wraz z terminalem odbiorczym.
Rozbudowy polskiego systemu przesyłowego - Rozbudowa istniejącego systemu przesyłowego w Polsce.