Badania laboratoryjne potwierdziły dodatnie wyniki u kolejnych 8 osób z Wielkopolski.