Wiele wskazuje na to, że kolejne miejscowości w naszym regionie będą miały obwodnice.

- Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15. Termin składania ofert został wyznaczony na 1 czerwca. Obwodnica będzie realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Zadanie polega na opracowaniu projektu przebiegu obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15 o długości około 19 km w stopniu szczegółowości pozwalającym na uzyskanie decyzji środowiskowej. Wykonawca na realizację przedmiotu zamówienia będzie miał 36 miesięcy od daty podpisania umowy. W tym czasie musi opracować STEŚ, uzyskać Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz opracować Koncepcję Programową, dzięki czemu poznamy przebieg obwodnicy - mówi Alina Cieślak z poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W naszym regionie oprócz wymienionych obwodnic Krotoszyna, Cieszkowa i zdun ma również powstać obwodnica Koźmina Wielkopolskiego i Kalisza. 
Wszystkie inwestycje mają powstać do roku 2030 w ramach budowy 100 obwodnic.