Opłaty za ciepło z OZC idą w górę. Co prawda podwyżki nie są aż tak duże w porównaniu do poprzednich miejskich podwyżek w naszym mieście, jednak mogą trochę dziwić. Koszty utrzymania oczywiście wrosły, ale zastanawia fakt, że spółka w latach poprzednich wypłacała milionowe dywidendy z zysku. Podwyżki zostały przeprowadzone bez większego rozgłosu. Można mieć wrażenie, że aktualności na stronie OZC bardziej przypominają działania PR-owe niż rzetelne informowanie mieszkańców, wiele artykułów w obliczu licznych w mieście podwyżek, mogą budzić irytacje. Wiele zdjęć Pani Prezydent z Prezesami, ogłaszającymi sukcesy OZC, które jak widać nie do końca przekładają się na korzyści dla mieszkańców. Rodzinne budżety ponownie zostaną uszczuplone i ładne zdjęcia z kciukami w górę nie poprawią ich sytuacji.

Taryfy z podwyżkami na stronie OZC są zagnieżdżone i przedstawione w bardzo skomplikowany sposób. Uproszczonej informacji o konieczności podniesienia cen nie znajdziemy w aktualnościach na stronie, za to znajdziemy sporo zdjęć Beaty Klimek czy Prezesa CRK Bartosza Ziółkowskiego z uniesionymi kciukami do góry - tylko czy to najbardziej interesuje mieszkańców, czy to ich przekona, że zmierzamy w dobrą stronę? Raczej nie...

Zresztą, każdy może przekonać się samodzielnie i wyciągnąć własne wnioski LINK DO AKTUALNOŚCI OZC TUTAJ

Do klientów rozesłane zostały pisma od Prezesa Jana Grześkowiaka, uzasadniające konieczność wprowadzenia podwyżek, jednak do pełnego obrazu sytuacji brakuje informacji o generowanych zyskach. Nie można zapominać, że w ostatnich latach spółka wypłaca spore dywidendy, i tylko 51% trafia do CRK(Holdikom), a resztę kwoty otrzymuje zagraniczny udziałowiec zakładu. Dywidenda to nic innego jak wygenerowany zysk wypłacany dla właścicieli, nie licząc zysku zagospodarowanego przez spółkę, teraz czytamy w piśmie od Pana prezesa, że głównym czynnikiem podwyżek był wzrosły cen emisji CO2 z 5 do 27 euro, co skutkować ma wzrostem kosztów OZC z tego tytułu do 3.8 mln zł. 
Dywidenda OZC za rok 2018 wyniosła zatem 4 954 899.40 zł, dywidenda za rok 2017 wyniosła 3 664 434.20 zł, opłaty za emisje wzrosły do kwoty 3 800 000 zł. 

To też nie jest dobra informacja dla osób nie będących klientami OZC. Niekorzystna oferta Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego może mieć jeszcze dalsze skutki w postaci powrotów do mniej ekologicznych źródeł ogrzewania, co będzie prawdopodobnie miało miejsce, jeśli ludzie rezygnują z cieplika. Zatem, aby w Ostrowie smog się nie zwiększał, konieczne jest ustabilizowanie cen i uatrakcyjnienie oferty, co można osiągnąć rezygnując z opodatkowanej dywidendy, którą jeszcze po połowie trzeba podzielić z kapitałem zagranicznym i zostawić więcej pieniędzy mieszkańcom. 


Przygotowaliśmy dla naszych czytelników porównanie stawek przed i po podwyżkach, zamieszczamy też pismo z OZC i parę danych z raportu działalności OZC.

_______________________________________________________________________________

Analiza podwyżek 


"INFORMACJA DLA KLIENTÓW

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że z dniem 07.11.2019 r. wchodzi w życie nowa Taryfa dla ciepła. Taryfa została zatwierdzona do stosowania decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO 4210382019 JPI w dniu 23.10.2019 r. ogłoszona w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki (poz 261) z dnia 23.10.2019 rama stronie spólki www.azssa.pl Taryfa obowiązuje na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania.

Taryfa została opracowana w oparciu o rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22.09.2017 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. 2017 poz. 1988).

Ceny w nowej taryfie rosną średnio o 7.84% dla wszystkich grup taryfowych Zmiana podyktowana jest głównie wzrostem cen uprawnień do emisji CO2. Jest to pierwsza regulacja w górę od wielu lat. Od połowy 2018 roku gwałtownie wzrosły koszty uprawnień do emisji CO2 (od około 5 Euro do 27 Euro), powoduje to, że Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA jest obowiązany zakupić prawa uprawnień do emisji CO2 za kwotę 3.8 mln zł. Wcześniejsze inwestycje w Kogenerację  biomasową i gazową uchroniły firmę oraz naszych klientów przed kosztami większymi o 3,3 mln zł. 

W najbliższych latach planowane są dalsze inwestycje w Kogeneracje gazową i biogazową i alokacje produkcji ciepła poza elektrociepłownię objętą obowiązkiem zakupu emisji CO2, co powinno ustabilizować ceny na kolejne lata. W ramach działań bieżących maksymalizując wykorzystanie instalacji kogeneracyjnych, w październiku prawie w ogóle nie korzystaliśmy z kotłów węglowych wysokoemisyjnych. 

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Zespół Obsługi i Rozwoju Rynku tel. 62 735-86-00

Prezes Zarządu Jan Grześkowiak "

Poniżej zapisy z raportu rocznego OZC w 2018 roku.