Mieszkańcy Sadowia mogą od niedawna cieszyć się nowo powstałą drogą dojazdową do Klasztoru oo. Pasjonatów. Lokalna społeczność bardzo często korzysta z tego odcinka, dlatego też jego naprawa stała się koniecznością.

Zakres prac objął utwardzenie 400-metrowego odcinka drogi. Na początku wyrównana została podbudowa, później położono nawierzchnię asfaltową. Droga zyskała również nowe pobocze.

Z uwagi na wcześniej podpisaną umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim, budowa drogi została dofinansowana. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 250 000 zł. Z budżetu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczono 113 500 zł, pozostałą część kwoty dołożyła gmina.