Kolejni druhowie ukończyli szkolenia strażackie, które upoważniają do brania udziału w akcjach ratunkowych.