Sprawcy najpoważniejszych przestępstw do końca życia będą musieli liczyć się z represją karną. Resort sprawiedliwości zamierza zlikwidować okres przedawnienia dla najpoważniejszych przestępstw oraz zezwolić sądom na zakaz warunkowego zwolnienia.