Zakończył się nabór do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski. Zakwalifikowanych do przyjęcia zostało 1710 uczniów, którzy mają teraz kilka dni na ostateczne potwierdzenie podjęcia nauki w danej szkole.

Ogłoszenie naboru kończy maraton poprzedzający nabór i trwający od połowy maja. Kandydaci rejestrowali się w formie elektronicznej wskazując szkołę pierwszego, drugiego lub kolejnych wyborów.

-,,Sprawdzona marka oświaty naszych szkół przyciąga co roku uczniów spoza naszego powiatu oraz innych województw. W tym roku było to ponad 300 uczniów. Oznacza to dużą konkurencję w najbardziej obleganych kierunkach, ale dla wszystkich przygotowaliśmy miejsca w naszych szkołach’’ – mówi Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

W tym roku Powiat Ostrowski przygotował 1792 miejsca wolne w szkołach, z czego 802 miejsca w liceach ogólnokształcących, 686 miejsc dostępnych było w technikach, a 308 w szkołach branżowych.

Do szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski ubiegało się 1827 uczniów. Z czego 1803 kandydatów potwierdziło to złożeniem kopi dokumentów. W dniu 21 lipca 2021 roku podczas Zarządu Powiatu Ostrowskiego, w wyniku elektronicznego naboru zakwalifikowano do przyjęcia 1710 uczniów. Niezakwalifikowanych pozostało 92. Ponadto 25 uczniów nie złożyło kompletu wymaganej dokumentacji.

-,,Ponad prawie 87 proc. uczniów trafiło do szkoły z pierwszej preferencji czyli do tej do której od początku planowali przyjąć. Prawie 8 proc. to były preferencje drugiego wyboru’’ – powiedział Rafał Luciński Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Na uczniów, którzy nie znaleźli miejsca w swoich wymarzonych szkołach nadal oczekuje 109 wolnych miejsc.

Absolwenci szkół podstawowych w prawie 45 proc. wybierali naukę w liceach, a w ok. 55 proc. naukę w szkołach technicznych (technikach i branżowych).

Wśród młodzieży największym zainteresowaniem cieszyły się w liceach: klasy językowe w IV LO, w I LO klasa matematyczno-fizyczna, natomiast w III LO klasa o profilu biologiczno-chemicznym. W szkołach technicznych informatyka i mechatronika w ZST. Odnotowano także spory wzrost zainteresowania kierunkami związanymi z energią odnawialną. Z kolei w ZSU uczniowie chętnie wybierali specjalność z zakresu techniki fotografii i multimediów oraz tradycyjnie specjalność technik żywienia i gastronomii.

Zarząd Powiatu Ostrowskiego podjął ostatecznie uchwałę o uruchomieniu od nowego roku 53 oddziałów szkołach powiatowych.

Ostateczny krok należy teraz do uczniów, którzy wyrażoną w formie wolę muszą potwierdzić donosząc m.in. oryginały świadectw, do szkół do których zostali zakwalifikowani. Mają na to czas najpóźniej do 30 lipca 2021 r.