W rejonie bloków przy ulicy Kościuszki dozorczyni znalazła żółwia żółtolicego. O swoim odkryciu powiadomiła funkcjonariuszy Straży Miejskiej.