9 listopada Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu banknot kolekcjonerski o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniający tragicznie zmarłego w Smoleńsku prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Ma być to banknot kolekcjonerski jednak może być też używany jako prawny środek płatniczy.

Banknot z wizerunkiem zmarłego tragicznie prezydenta RP będzie miał nakład 80 tys. Oprócz wizerunku Lecha Kaczyńskiego na rewersie znajdzie się budynek Muzeum Powstania Warszawskiego oraz dźwigi gdańskiej stoczni. Na banknocie widnieje też napis "Warto być Polakiem".

Banknoty kolekcjonerskie są emitowane z myślą o kolekcjonerach i numizmatykach, chociaż mogą być używane też jako prawny środek płatniczy. 

W związku z ich szczególnym charakterem, różnią się one od banknotów obiegowych bogatszą symboliką wizerunków postaci i wydarzeń, kompozycją i szczegółami tematycznymi, a także parametrami technicznymi i graficznymi – liczbą i formą zastosowanych zabezpieczeń przed fałszerstwami, kolorystyką, wymiarami czy technikami druku.

Banknotami kolekcjonerskimi można posługiwać się na takich samych zasadach, jak banknotami obiegowymi, a więc są one prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Warto jednak pamiętać, że numizmaty (monety i banknoty kolekcjonerskie) osiągają na rynku kolekcjonerskim wartość znacznie wyższą od nominału. Posiadacz banknotu powinien mieć więc na uwadze fakt, że regulowanie płatności banknotem kolekcjonerskim może oznaczać sporą stratę finansową.

Pierwszy polski banknot kolekcjonerski został wyemitowany przez Narodowy Bank Polski w 2006 r. Był to banknot „Jan Paweł II” o nominale 50 zł.