Ryszard Petru ogłosił jedynki Nowoczesnej z Wielkopolski. Jedynką Nowoczesnej w okręgu kalisko-leszczyńskim będzie Adam Szłapka.

urodzony w Kościanie, 30-letni aktywista i społecznik. Absolwent liceum im. Kolberga, od wielu lat z poświęceniem działa na rzecz wspólnoty lokalnej, będąc m.in. wiceprzewodniczącym Rady Miasta w Kościanie w latach 2006-2010. Jako dyrektor fundacji Projekt: Polska, odpowiedzialny był za organizację ogólnopolskich projektów: Razem 89, czy Pokolenie Solidarności. Od 2011 roku zdobywał cenne doświadczenie jako ekspert w Gabinecie Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem Europy oraz strategicznego Partnerstwa Wschodniego.
Absolwent dwóch kierunków studiów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu: politologii oraz wschodoznawstwa. Biegle mówi po angielsku i rosyjsku. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec Stasia.

CO CHCĘ ZMIENIĆ?
Chcę nowoczesnej Polski. Polski, która należy do nas – do ludzi. Państwa otwartego, w którym nikt nie narzuca stylu życia i sposobu myślenia. Państwa, które wspiera rozwój, a nie blokuje energię obywateli. Chcę, by wszyscy mieli równe szanse, bez względu na płeć czy miejsce zamieszkania – dlatego najważniejsza jest nowoczesna edukacja. Chcę Polski, w której przedsiębiorcy zajmują się rozwojem swoich firm, a nie tracą siły na skomplikowane przepisy. Państwa, w którym to my decydujemy o najważniejszych sprawach, poprzez coraz silniejsze samorządu i prawdziwe konsultacje społeczne. Chce Polski, która aktywnie kształtuje zjednoczoną i bezpieczną Europę.