Data wydarzenia: 11.12.2015 17:00 - 11.12.2015 19:00
Miejsce wydarzenia: Forum SynagogaOstrowskie Towarzystwo Naukowe we współpracy Ostrowskim Centrum Kultury zaprasza 11 grudnia 2015 r. o godzinie 17.00 do Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim na wykład "50+ net", który wygłosi prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska.

Tematem wykładu będzie próba odpowiedzi na pytanie, jak odpowiedzialnie uczyć przedstawicieli pokolenia 50+ korzystania z najnowszych technologii, tak by dobrze służyły  zaspokajaniu potrzeb, by wzmacniały samodzielność i poczucie sprawstwa, ale jednocześnie nie osłabiały istniejących już więzi społecznych oraz by dobrze służyły budowaniu i wzmacnianiu nowych kontaktów społecznych.

Jest to zagadnienie niezwykle ważne w obecnym czasie, kiedy wielkie cywilizacyjne zmiany obejmują wiele dziedzin naszego życia. Dla dzieci, młodzieży i osób w wieku do około 30 lat nowe technologie zdobywania informacji i komunikacji w każdej dziedzinie życia stanowią rzeczywistość znaną od najmłodszych lat, dla pokolenia średniego i starszego jest to świat, który dopiero trzeba poznać, by w nim sprawnie funkcjonować.

Anna Izabela Brzezińska (ur. w Ostrowie Wielkopolskim, absolwentka II LO z roku 1967) psycholog, profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Interesuje się problemami rozwoju i edukacji oraz zdrowia publicznego. Nauczyciel akademicki, promotor 16 doktoratów. Współpracuje z ośrodkami kształcenia nauczycieli oraz uniwersytetami III wieku. Założyła AMUL - Aktywny Mały Uniwersytet Latający, który z ciekawym zajęciami dociera do dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach we wsiach i miasteczkach Wielkopolski.

37. wykład z cyklu "Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego"